×


תפריט נגישות

09-7673260
כפר סבא, ת.ד 1281 מיקוד 44111

גששים ויברציונים

גששים ויברציונים The ZVL piezoelectric vibrating probe level sensor provides an alternative to other level sensor technologies and offers unique advantages all its own. The vibrating probe principle eliminates the problems concerning changes in material density, moisture and composition while providing reliable solid state electronic circuitry that requires no calibration. The ability to detect a great variety of material densities includes extremely light materials, and the versatility offered by different model configurations makes the ZVL an attractive solution to customers\' needs for reliable, accurate high or low point level sensing. A piezoelectric crystal located at the base of the probe driving at a vibrating frequency of 285 Hz when in the free air. The oscillation state will be changed when the filling material is contacted, via the electronic circuit to output the switch signals. The probe is maximally sensitive at the far end and the dimmed sensitivity at base minimize the problem of false signal caused by build-up or draining out of material on the wall of vessel. Another desirable effect of the vibrating probe is in its character to shed off the clinging material when in the free air.

גולשים שהתעניינו ב - גששים ויברציונים התעניינו גם במוצרים הבאים

בקר מפלס PNSA
Level control relay for conductive liquids.
General purpose
בקר מפלס PNCB
Level control relay for conductive liquids.
Filling - Emptying.
Supply DC or AC
בקר מפלס PNEA
Level control relay for conductive liquids.
Filling - Emptying.
High sensibilty
בקר מפלס כפול PNGA

Level control relay for conductive liquids.
Level control double

צור קשר בקליק

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.